vv Schijf logo

Seizoen is geëindigd

Seizoen is geëindigd

01-05-2020

Het seizoen 2019-2020 is per direct geëindigd. Er zijn geen kampioenen of degradanten dit seizoen. Het sportpark is tot nader order gesloten voor activiteiten.

Beste leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en vrienden van voetbalvereniging Schijf,

Inmiddels weten we dat de competities in het amateurvoetbal niet meer worden hervat. Dit betekent dat het seizoen 2019-2020 per direct is geëindigd. Er zijn geen kampioenen of degradanten dit seizoen. Het sportpark is tot nader order gesloten voor activiteiten. De velden worden binnenkort gereed gemaakt voor het jaarlijkse onderhoud, gelieve deze niet te betreden zodat we volgend seizoen weer van een goede grasmat gebruik kunnen maken.

Financiële gevolgen We kunnen nu al concluderen dat de impact van dit abrupte en enigszins onverwachte einde meer dan aanzienlijk is. Dit heeft voornamelijk betrekking op de derving van inkomsten in onze kantine. In deze periode (maart-mei) wordt een groot deel van onze omzet behaald, terwijl de vaste lasten gewoon ‘doorlopen’. Kortom een meer dan stevige financiële aderlating! .

Op dit moment wordt er door de KNVB gekeken hoe zij de amateurclubs kunnen compenseren in de afdrachten. Daarnaast wordt door onze vereniging een beroep gedaan op de onlangs door de overheid in het leven geroepen tegemoetkomingsregeling (TOGS). Ook zullen we inventariseren op welke manier wij zelf onze vaste lasten in de komende periode kunnen verlagen. Veel van onze trouwe sponsoren ondervinden last van de genomen maatregelen en de crisis. Zij kunnen uw steun goed gebruiken.

Activiteiten Door de eerder genomen maatregelen, dienen we alle geplande activiteiten uit te stellen. We zullen zeker bekijken of er activiteiten zijn, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse kaderdag, die na 1 juni alsnog doorgang kunnen vinden. Daarnaast zullen we inventariseren welke mogelijkheden er na 1 juni nog zijn, voor voetbal-gerelateerde activiteiten. Dat laatste is uiteraard wel afhankelijk van de toestand van onze velden in de zomerperiode.

Tot slot Het coronavirus en de gevolgen hiervan zijn voor iedereen merkbaar in onze dagelijkse bezigheden. Namens het bestuur wensen wij onze leden, vrijwilligers, sponsoren en iedereen die onze vereniging een warm hart toedraagt, veel gezondheid en hopelijk zien we iedereen na deze periode weer terug op De Zoek: houd 22 augustus alvast vrij in uw agenda!

Het bestuur van RKVV Schijf