vv Schijf logo

Privacyverklaring RKVV Schijf

Privacyverklaring RKVV Schijf

RKVV Schijf gevestigd te Schijf, respecteert uw privacy en hecht aan de naleving van privacyregelgeving waaronder het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze Privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Uw relatie met RKVV Schijf

U bent bondslid, rustend lid, verenigingslid van deze voetbalvereniging.

Welke persoonsgegevens hebben wij van u?

In onze administratie verwerken wij de volgende persoonsgegevens, NAW-gegevens, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, KNVB nummer (bonds- en rustende leden), startdatum lidmaatschap en rekeningnummer.

Foto’s tijdens activiteiten georganiseerd door RKVV Schijf

Tijdens clubevenementen worden er mogelijk foto’s gemaakt. Het doeleinde van deze foto’s om een herinnerring te hebben aan de georganiseerde evenementen. Voorbeelden van evenementen zijn bijvoorbeeld, kaderdag, jeugdkamp, nieuwjaarsreceptie enzovoorts. Deze zullen door RKVV Schijf nooit zonder u toestemming op sociaal media geplaatst worden.

Doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Bovengenoemde persoonsgegevens hebben wij nodig zodat u lid kunt zijn voor onze voetbalvereniging. Denk hierbij contact met de KNVB, wedstrijdformulieren invullen, contributie invordering, trainingen en andere aan de voetbalgerelateerde activiteiten.

Delen van persoonsgegevens

Uw gegevens, behalve het bankrekeningnummer worden gedeeld met de KNVB omdat u lid bent van onze voetbalvereniging. Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Denk aan sponsors en andere leden.

Bewaartermijn

Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk zijn.

Verzoek tot inzage, wijziging en verwijdering

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen.

Aanspreekpunt

Evelien Hack
Secretaris RKVV Schijf
avg@vvschijf.nl

privacy_verklaring_rkvv_schijf.pdf